top of page
Eventlokale Konferanselokale Festlokale

Leiebetingelser

Vi ønsker dere hjertelig velkommen hos oss
i Gamlebyen Mat & Drikke og lover å gjøre vårt ytterste for å innfri deres forventninger.

Her er våre leiebetingelser som du bør lese godt gjennom.

Leiebetingelsene knyttes opp til tilsendt tilbud. Antall gjester, tidspunkt, valg av meny og drikke kan justeres underveis.

Siste frist for justering av antall, er 7 virkedager før arrangementet.

Oppgjøret faktureres i etterkant med 10 dagers forfall dersom annet ikke er avtalt.

Leiebeløpet inkluderer betjent bar, stearinlys, rydding og vask av lokalene. Forberedelser/rigging av teknisk utstyr/lydprøve etc. må avtales med Gamlebyen mat og drikke og utføres i leieperioden.

Dersom det skal være musikk/band, vil det komme et tillegg for PA-anlegg og tekniker. Tekniker og teknisk utstyr bestilles gjennom Gamlebyen Mat & Drikke.

Materialer og teknisk utstyr som blir stilt til disposisjon for leietaker som forbrukes eller ødelegges, erstattes eller repareres av leier. Bruk av konfetti er ikke tillatt, ved bruk vil det tilkomme et gebyr på 3500 kr.

Utstyr/rekvisitter etc. som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme kveld hvis ikke annet er avtalt. Gamlebyen Mat & Drikke er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene.

Alle gjester må være over 20 år og vise gyldig legitimasjon. Unntak gjøres ved familieselskap, bryllup og konfirmasjoner så sant det blir gjort en egen avtale for dette.

All servering av mat og drikkevarer må gå gjennom Gamlebyen Mat & Drikke. Bar og musikk stenger senest 00:30 i helgene og 00.30 i ukedager hvis ikke annet er avtalt.

Avbestillingsgebyr vil påløpe ut fra type event, tid og forarbeid.

Inntil 2 måneder før arrangementet 30% av totalen.

Inntill 1 måned før arrangementet 50% av totalen.

2 uker før 75 % av totalen.

1 uker før 100% av totalen.

For selskaper på over 120 personer vil kostnad til dørvakt påløpe. For enkelte arrangementer må dørvakt også påberegnes for et mindre antall gjester.

Gamlebyen Mat & Drikke følger Norsk lov om omsetning av alkoholholdig drikk. (Alkoholloven)

Bestillingen betraktes som endelig når dato og tid sendes per post eller e-post.

bottom of page